Disclaimer

Disclaimer

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

Uiteraard besteedt Isropa de uiterste zorg aan de website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Isropa is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle, via haar website door Isropa aangeboden, pakketreizen, vluchten, accommodaties, ander vervoer en overige diensten (hierna tezamen genoemd: reisproducten) zijn de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing, alsmede Aanvullende Voorwaarden per merk voor het online boeken van reisproducten. De inhoud van deze voorwaarden kun je op de websites bekijken en/of downloaden. Voorts zijn op (onderdelen van) reisproducten nog voorwaarden van derden van toepassing.

Disclaimer nieuwsbrief

Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van typefouten en beschikbaarheid. Er kunnen aan de nieuwsbrieven via e-mail geen rechten worden ontleend. Isropa kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in prijzen of voorwaarden, die na het ontwerpen van de nieuwsbrief hebben plaatsgevonden.

Zorgvuldige voorbereiding voorkomt teleurstelling

Een deel van de, op deze website aangeboden, reisproducten worden niet door Isropa zelf uitgevoerd, maar door derden zoals vervoerders en hoteliers. Voor de goede uitvoering van reisproducten zijn wij mede afhankelijk van deze derden. En ondanks een zorgvuldige keuze kan er altijd wat misgaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Het is van groot belang dat je met de juiste verwachtingen op vakantie gaat. Belangrijk is ook dat je je goed voorbereidt door je te verdiepen in cultuur en gewoonten van het land. Je zult daardoor meer genieten van je verblijf in die andere omgeving met andere mensen, maar ook een beter begrip hebben voor een wat andere dienstverlening dan je in Nederland gewend bent.

Algemene informatie op de website

Onze website bevat informatie om je te helpen bij het kiezen van reisproducten. De informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om je verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te lezen. Informatie met betrekking tot bestemmingen en accommodatie, informatieniveaus en beperkte garantie. Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodaties op de Isropa website zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om je een goed beeld te geven van hetgeen wat je ter plaatse wordt aangeboden. Het kan echter voorkomen dat je specifieke bestemming of accommodatie niet is afgebeeld. Foto’s en beschrijvingen die bij bestemmingen en accommodaties zijn opgenomen, zijn ingedeeld in niveaus. Per accommodatie is een zgn. overzichtspagina opgenomen met daarop een aantal rubrieken (bijv. algemeen/ligging, zwembad/strand, kamers/appartement). De informatie op de overzichtspagina van een accommodatie stemt doorgaans overeen met de informatie die is opgenomen in onze reisbrochures, voor de juistheid en zorgvuldigheid daarvan staan wij in jegens onze cliënten. De informatie die een niveau dieper per rubriek is opgenomen, alsmede de informatie die in pop-up's wordt getoond, kunnen wij niet garanderen. Aan de informatie op rubriekniveau en in zgn. pop-up's kunnen geen rechten worden ontleend. Een disclaimer ter zake verschijnt eveneens in je scherm indien je deze niveaus bezoekt.

Voorts geldt nog het volgende: indien een faciliteitenbeschrijving bij accommodatie is opgenomen, kunnen wij helaas niet garanderen dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn, tenzij Isropa hiertoe een uitdrukkelijke garantie aan jou heeft gegeven. De juistheid van vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan eveneens niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs onderdeel is van de reissom en/of Isropa je een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven.

Hyperlinks

De Isropa website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door Isropa, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden door gelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Isropa geen controle heeft. Isropa is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden door gelinkt maakt geen deel uit van de door Isropa ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reisproduct van Isropa. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden door gelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Isropa.

Bescherming intellectueel eigendom

De Isropa website alsmede de inhoud van deze website (de Informatie) zijn het intellectuele eigendom van Isropa. Gedeelten van deze websites mogen door jou worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Isropa vereist. Indien je enig deel van deze website downloadt of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dien je alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op je kopie(en) over te nemen.

Het gebruik van deze merken van Isropa is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Isropa.

Veranderingen site/aanbod

Isropa behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op het aanbod van reisproducten.