Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties zijn verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide coördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de ANVR.

Beleidsverklaring Duurzaam toerisme 
Isropa hecht veel waarde aan de relatie tussen toerisme en duurzaamheid en is zich er terdege van bewust dat toerisme alleen op verantwoorde wijze mogelijk mag zijn. Isropa is van mening dat de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking, behoud van natuur en omgeving op de bestemmingen van vitaal belang zijn om verantwoord toerisme mogelijk te maken en voor de toekomst mogelijk te houden. In dit kader heeft Isropa een Coördinator Duurzaam Toerisme aangesteld. De primaire taak van de coördinator is om doorlopend een eenduidig duurzaamheidsbeleid uit te zetten en dit te monitoren.

• Isropa is ervan overtuigd dat de zorg voor een beter milieu bij zichzelf begint. Daarom worden er intern waar mogelijk milieu besparende maatregelen genomen. 
• Isropa wijst de eigen inkopers, productmanagers, reisleiding en alle andere medewerkers doorlopend op hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam toerisme. Op die manier wordt er naar gestreefd dat alle medewerkers tijdens hun werkzaamheden duurzaam en verantwoord toerisme de verdiende aandacht geven. 
• Isropa stelt zich ten doel om de klant zoveel als mogelijk te informeren over duurzaam toerisme. Enerzijds over de bijdrage die Isropa zelf levert en anderzijds over de bijdrage die de klant kan leveren. 
• Isropa moedigt alle concrete en relevante initiatieven met betrekking tot duurzaam toerisme aan en werkt aan dergelijke initiatieven wanneer mogelijk graag mee. 
• Isropa is zich bewust van het effect van haar activiteiten op de natuur, cultuur en omgeving van de bestemmingen. Voor zover het binnen de macht van Isropa ligt wordt geprobeerd om dit effect te verminderen.

Waar en wanneer mogelijk selecteert Isropa haar leveranciers en lokale agenten onder meer op aantoonbare prestaties op het gebied van duurzaamheid. Isropa maakt haar leveranciers en lokale agenten bewust van het eigen beleid op het gebied van duurzaam toerisme en verleent, wanneer nodig en mogelijk, ondersteuning aan diezelfde partners op het gebied van duurzaam toerisme.

Overigens is duurzaam toerisme niet louter en alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel. Wist u bijvoorbeeld dat u de CO2 uitstoot van uw vliegreis kunt compenseren? Een prachtig iniatief van GreenSeat waar wij ons graag bij aansluiten.

GreenSeat 

Reizen naar de bestemmingen van Isropa is onmogelijk zonder vervoer per vliegtuig. De uitstoot van vliegtuigen is echter schadelijk voor het milieu. Gelukkig is er een mogelijkheid om CO2 neutraal te vliegen. In samenwerking met GreenSeat biedt Isropa u de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van uw vliegreis te compenseren. Maak van uw vliegtuigstoel een GreenSeat. De inkomsten hiervan worden geïnvesteerd in duurzame energieprojecten en aanplant, herbebossing en bescherming van bossen wereldwijd. Zo kunt u op een eenvoudige wijze een bijdrage leveren aan het tegengaan van het klimaatprobleem en meteen de prachtige natuur op aarde in stand houden.

Bij boeking kunt u aangeven of u uw vlucht wilt compenseren. U wilt immers toch ook in de toekomst genieten van alle verre bestemmingen?

Wilt u meer weten, klik hier voor extra informatie op de website van GreenSeat!

Souvenirs 
Elk jaar weer neemt de douane duizenden voorwerpen in beslag van vakantiegangers. Het gaat om souvenirs die van dieren zijn gemaakt, veelal zelfs van met uitsterving bedreigde diersoorten. In veel gevallen zijn toeristen die dit soort souvenirs kopen zich er totaal niet van bewust dat ze iets doen wat verboden is. Deze souvenirs worden in vakantieoorden, op vliegvelden, in winkels en op markten overal op straat aangeboden. Isropa verzoekt u om geen producten te kopen die gemaakt zijn van bedreigde dieren. In plaats daarvan kan de lokale bevolking gesteund worden door de aankoop van allerlei zelf gemaakte handwerken en waar geen dier voor gedood is. Op deze manier heeft de illegale handel geen inkomsten maar wordt in plaats hiervan de lokale economie gesteund. Ook dat is duurzaam toerisme.

Wat kunt u verder doen? 
Zowel op de  bestemming als in de voorbereiding kunt u er een hoop aan doen om uw reis duurzaam te maken. Wanneer u waar mogelijk met de volgende punten rekening houdt draagt u bij aan een beter behoud van milieu, natuur, cultuur en sociale structuur van de bevolking. 
- U heeft respect voor de cultuur van de lokale bevolking. Dit houdt onder andere in dat u niet ongevraagd alles en iedereen fotografeert en bereid bent u aan te passen aan lokale kleding- en gedragsvoorschriften. 
- U beperkt uw water- en elektriciteitsverbruik en laat uw afval niet rond slingeren. 
- Verdiep u voorafgaand aan de reis in de plaatselijke gewoonten, tradities, levensomstandigheden en omgangsvormen. 
- Isropa steunt actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen in vakantielanden. Zo roept Isropa vakantiegangers op om verdacht gedrag te melden bij de reisleiding en bij www.meldkindersekstoerisme.nl

Ecpat

Één moment geduld alstublieft, de pagina wordt voor u geladen.