Privacy- en Cookiebeleid Isropa

1. Inleiding

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Isropa – gevestigd aan de Eeuwigelaan 3, 1861 CL te Bergen. Dit beleid geeft u informatie over de wijze waarop we gegevens verwerken van onze klanten en gebruikers van onze webapplicatie(s). Daarnaast geven wij u hier informatie over hoe Isropa omgaat met cookies.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking ervan voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wijzigen wij ons privacy- en cookiebeleid. Het meest actuele privacy- en cookiebeleid vindt u altijd op de Isropa website; de huidige versie is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2017.

2. Privacybeleid

1.     Inleiding

Isropa is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij via andere kanalen ter beschikking hebben gekregen. We beseffen dat privacy erg belangrijk is en we informeren u daarom via dit privacy statement over hoe wij met uw gegevens omgaan. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.     Persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer u anderszins contact heeft met Isropa, leggen wij persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. Voor een boeking vragen wij u ook specifieke gegevens in het belang van de reis zoals namen en contactgegevens van thuisblijvers.

3.     Wat doet Isropa met uw persoonsgegevens?

Als u een reisproduct of -dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of andere vorm van vervoer, vakantie of verzekering, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens buiten Nederland of de Europese Economische Ruimte (EER) bekendmaken en verwerken om aan onze overeenkomst met u te kunnen voldoen. Wij moeten onder andere uw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij Isropa heeft geboekt. Wanneer u naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- of grenscontrole en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Tot slot wijzen wij u erop dat de controle op de gegevensbescherming buiten de EER soms niet aan zulke strenge regels gebonden is als in Nederland.

Verder kunnen wij:

  1. uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden verstrekken aan:
    1. bedrijven waarin Isropa (direct of indirect) een aandeelhoudersbelang heeft of die een (direct of indirect) aandeelhoudersbelang hebben in Isropa
    2. bedrijven die namens ons optreden als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens
    3. overheidsinstanties in binnen- en buitenland om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
  2. uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: de administratie, klantenservice, relatiebeheer, kwaliteitsborging, bedrijfsmanagement en -uitvoering, risicobeoordeling, reorganisatie/herstructurering/verkoop van ons bedrijf, veiligheid, fraude- en misdaadbestrijding of -opsporing, controle, onderzoek en analyse, marketing, aankoopvoorkeuren en trends onder klanten, product- en dienstontwikkeling, geschillenbeslechting, kredietcontrole en incasso's.

Verder dan dit zal Isropa uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven buiten Isropa voor commerciële exploitatie.

Uw rechten

Indien u een persoonlijke opgave van uw geregistreerde gegevens wilt ontvangen, verzoeken wij u om een bedrag van € 4,95 over te maken op IBAN: NL58INGB0006408057 t.n.v. Bergerbos B.V. in Bergen onder vermelding van 'inzage registratie persoonsgegevens'. Dit bedrag dekt de administratiekosten die zijn gemoeid met uw verzoek (zie artikel 39 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Stuurt u ook nog even een mail of brief met daarin uw contactgegevens naar het onder 4 vermelde adres. Vermeld als onderwerp 'inzage registratie persoonsgegevens'. Na ontvangst van het bedrag en uw mail of brief verstrekken wij u de opgave.

E-mail nieuwsbrief

Elektronische dienstverlening is voor Isropa belangrijk. Wanneer u zich abonneert op onze email nieuwsbrief, dan geeft u aan Isropa en haar partners toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van een email nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen. U kunt zich op ieder moment aan- of afmelden voor de email nieuwsbrief.

Beveiligingsmaatregelen

Isropa doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens.

Internetsites van derden

Dit privacybeleid van Isropa is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. 

3. Cookiebeleid

Om u zo goed mogelijk te helpen met een bij uw voorkeuren passend aanbod, maakt Isropa gebruik van cookies. Indien u besluit het bezoek aan deze website voort te zetten, gaat u akkoord met het plaatsen van zowel noodzakelijke als niet noodzakelijke cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Isropa kan cookies van haarzelf of van derden plaatsen op websites of apps waarvan de inhoud door Isropa wordt verzorgd. Met behulp van cookies zorgen we er onder meer voor dat u bij een bezoek aan onze Isropa website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, of dat uw voorkeuren bij het gebruik van de Isropa website worden onthouden.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Isropa plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de Isropa website. Hierdoor bent u bijvoorbeeld in staat producten en diensten in het winkelwagentje te plaatsen en de inhoud van het winkelwagentje te bekijken. Met niet noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw gebruik van de website en onthouden wij uw keuzes voor onze producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn welke pagina's zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Met behulp van deze cookies willen wij onze dienstverlening op onze website verbeteren.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u ook de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Het hangt van de browser af hoe dat moet en wat de mogelijkheden zijn.

Als u cookies blokkeert op de Isropa website, kunt u onze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten gebruik kunt maken.

4. Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Isropa of over de cookies die Isropa gebruikt? Neem dan contact met ons op:

Isropa
Eeuwigelaan 3
1861 CL Bergen
info@isropa.nl

 

Één moment geduld alstublieft, de pagina wordt voor u geladen.